هزینه های ثبت نام

 

هزینه های ثبت نام در کنگره

گروه هدف

ثبت نام آنلاین از سایت تا تاریخ 12 آبان ماه

ثبت نام در روز برگزاری کنگره

متخصص و فوق تخصص (همه گروه ها)

5.000.000 ریال

5.000.000 ریال

 

رزیدنت و دستیاران تخصصی 

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

اعضای محترم ICS

رایگان

رایگان